Home

VI ÄR EXPERTER

PÅ ATT BEDÖMA HUR MÄNNISKOR

FUNGERAR

GORDON CONSULTING


Gordon Consulting är en enskild firma som ägs och drivs av Hans Gordon i samarbete med Lotten Sylwan Gordon. Dess huvudinriktning är att genomföra personbedömningar i samband med rekrytering och urval till avancerade positioner i företag och andra organisationer. Vi är särskilt specialiserade på och har lång erfarenhet av att bedöma personliga kompetenser och utvecklingsmöjligheter hos trafikflygare och flygledare, intresserade ungdomar som söker sig till flygskolor samt sjöbefäl inom civila rederier. Därutöver har vi varit verksamma vid urval av chefer och andra viktiga managementpositioner. Gordon Consulting har även varit verksamt i utbildningssammanhang samt för olika typer av coachande utvecklingssamtal.

Vi har anlitats av samtliga huvudsektorer inom samhället: privata näringslivet, den offentliga sektorn samt det ideella föreningslivet.

 

Firman har rötter som sträcker sig mer än femtio år tillbaka i tiden, då Hans Gordon anlitades av det dåvarande konsultföretaget Institute of Industrial and Aviation Psychology (IIAP), som drevs av framlidne professorn vid Stockholms universitet, Arne Trankell. IIAP anlitades främst av SAS Airline samt av THAI Airways International för bedömning och urval av piloter. Efter Trankells bortgång år 1984 fick Hans Gordon huvudansvaret för att fortsätta konsultinsatserna för SAS och THAI, och han byggde då, tillsammans med Lotten Sylwan Gordon, upp konsultföretaget Scandinavian Institute of Aviation Psychology (SIAP). Under 1990-talet anlitades SIAP även för urval av sjöbefäl till dåvarande svenska delen av SILJA Line. Flera nordiska flygbolag samt dåvarande Luftfartsverket följde efter. Vi har även under många år arbetat med uppdrag för Gotlandsbolaget, särskilt dess dotterbolag Destination Gotland AB.

 

Gordon Consulting AB startades 1987 och kom att bli den centrala delen av verksamheten. SIAP, som var organiserad som bifirma till Gordon Consulting, avslutades och lades ner år 2006 i vår regi. Som en följd av en medveten nedtrappning av yrkesverksamheten avslutades även Gordon Consulting aktiebolag år 2017. Gordon Consulting som enskild firma startades parallellt med nedläggningen av aktiebolaget, och lever således alltjämt kvar.

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING

Behöver du hjälp med att bedöma kompetens inkluderande personliga egenskaper hos den som söker anställning? Gordon Consulting har under decennier assisterat vid olika rekryteringsprocesser. Du är alltid välkommen höra av dig.