WELCOME TO GORDON CONSULTING’S WEBSITE!

“Walking around” on this site you will very soon notice and become aware of what kind of firm Gordon Consulting is.
We are behavior scientists and psychologists, specialized in personality assessment of people applying for advanced positions or training possibilities.

Welcome to get in touch – preferably by e-mail (we are not always at the phone)!
And very welcome to “walk around” on this site!

Four types of approval for airline pilot suitability

Gordon Consulting is mainly at service in Stockholm, Sweden. As the following information is for Swedish citizens we have preferred to write in Swedish (please use Google translator if you want to translate it into English).

Det existerar idag fyra olika typer av flygpsykologiska lämplighetsintyg för trafikflygare eller pilotintresserade ungdomar:

  1. Lämplighetsintyg för att genomgå pilotutbildning inom ramen för Yrkeshögskolan.
  2. Lämplighetsintyg för att genomgå pilotutbildning utanför Yrkeshögskolan.
  3. Lämplighetsintyg för anställning som pilot för ett visst flygbolag.
  4. Lämplighetsintyg på beställning eller rekommendation av ansvarig flygläkare.

Det första (nr 1 ovan) baserar sig enbart på lämplighet att genomgå en högre utbildning med pilotträning i fokus. Här finns tydliga klargöranden utfärdade av Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning. För att komma med på en YH-utbildning får man inte diskriminera någon på grund av dennes utseende, sociala bakgrund, könstillhörighet, religion etc.. Urvalet av elever får endast baseras på utbildningskompetens, ingenting annat. De tester som används ska vara särskilt anpassade för just detta ändamål, och om intervjuer används ska dessa vara välstrukturerade och resultaten väldokumenterade.

Det andra (nr 2 ovan) utgår oftast från ett vidare perspektiv. Här tas oftast inte enbart hänsyn till utbildningskompetens, utan även till personliga strukturer och med dem sammanhängande sociala omständigheter, allt för att kartlägga om pilotyrket verkligen passar för den enskilda person som prövas. Bedömningen här är alltså mer omfattande och mer vid och brukar även benämnas som en rådgivande psykologisk lämplighetsutredning.

Det tredje (nr 3 ovan) används för färdigutbildade piloter som söker anställning i ett visst flygbolag, och där bolaget efterfrågar ett flygpsykologiskt lämplighetsintyg. Här borde förstås bolaget precisera sina specifika önskemål på deras presumtiva medarbetare i cock-pit. Det följs dock inte alltid, utan ibland nöjer sig bolaget med att efterlysa ett mer allmänt flygpsykologiskt lämplighetsintyg. En utredning för att få ett sådant lägger således tonvikten vid att kontrollera och bedöma de särskilda färdigheter som föreligger avseende operationella kvaliteter (som t ex simultankapacitet och stresshantering och liknande), personlighetsegenskaper (som t ex ansvarsmedvetenhet, omdömesförmåga och beslutskapacitet) samt sociala egenskaper (som samspelsförmåga med andra, kommunikativ kompetens, adekvat integritet och liknande).

Det fjärde baseras på att ofta utreda några mer specifika omständigheter som uppenbarats inför eller under den medicinska kontroll som utförs av en flygläkare. Flygläkarna har idag fått ett utvidgat ansvar genom att de även är skyldiga att bedöma piloters och flygelevintresserade människors mentala status. Den typen av utredningar kan även anbefallas av den övervakande luftfartsmyndigheten, Transportstyrelsen.

När du som läser detta beställer en lämplighetsutredning hos någon flygpsykologisk organisation är det förstås bra om du vet vad det är du beställer.
För din kännedom genomför Gordon Consulting inte längre utredningar som enbart leder till intyg enligt 1 ovan.

This is what EASA wants in order to strengthen Flight Safety

EASA is short for European Aviation Safety Agency, organized as an important authority within and by EU with a primary aim to ensure highest possible level of safety protection within the aviation industries for all EU citizens. EASA is thus built by all EU states plus Switzerland, Norway, Iceland and Liecthenstein. It has its headquarters in Cologne, Germany, with a representative office in Brussels, Belgium.
Based upon the HumanFactor findings from the Germanwings Flight 9525 crash in the French Alps in March 2015 EASA has so far worked out the following intentions for all its member states:
1. A comprehensive mental state assessment shall be performed by all Air Medical Examinators when a pilot or a pilot trainee is applying for a Medical Certificate Class 1. If there is found any diagnoses or symtoms of a previous psychic illness a psychiatrist has to become called in in order to check the present mental health status.
2. An alcohol- and drug screening test shall also be performed during a Medical Class 1 investigation – and also when pilots are renewing their medical certificates(this point is still under debate).
3. A psychological suitability evaluation has to be done and arranged by all EU airline companies when a pilot is applying for a pilot job. Such a certificate has a time limit validity of two years only.
4. A European register of all medical documentations and journals performed by AME:s has to become constructed.
5. As soon as a pilot has to leave cockpit he or she has to become immediately replaced by someone else of the crew – but only a Flight Crew member is allowed to sit down at the controls.
6. All EU airline companies has to develop and implement a special Pilot Support Program intended to support pilots who by any reasons have got any personal problems.

As there is expected an increase of future general airline traffic all EASA members have to co-operate in strengthening the Human Factor Flight Safety programs. Medical doctors (AME:s) are expected to co-operate with specialists in psychiatry and with aviation psychologists.

Common question: Do we perform Airline Pilot Suitability Assessments?

The answer is yes, we are able to perform such assessments.
But, and this is important, we have abstained from the so called “adjusted psychological test” programs used for candidates applying for a seat at the Pilot trainings arranged by SAA, SPU and TFHS within the frame of the Vocational Higher Education in Sweden. That kind of test is aimed to find out the ability to undergo an educational and training program only, not to investigate your suitability acting as an airline pilot for an airline company.
So, we are not any longer at that kind of service for the Flying Training Organizations. (Please see the blog notes below from October 09, 2016)
But if you are interested in undergoing a more complete personality and resource assessment program, looking not only at your educational career you are welcome to get in touch. We name that kind of assessment an “Advisory Psychological Assessment Program”, aiming to provide you with as much information as possible about your both stronger and weaker sides. After that you will be able to make a decision if the airline pilot career is a good enough investment for you. And please note that we are only able to perform such assessments in Stockholm, Sweden.
If you are interested in such an extended suitability assessment program we advise you to send us an e-mail as we are not always at our phone.