SUMMERING PÅ SVENSKA

Gordon Consulting utgör en enskild firma som ägs och drivs av Hans Gordon, docent, leg psykolog och leg psykoterapeut. Företaget är ett konsultföretag inom psykologi och pedagogik. Kärnverksamheten består i att erbjuda psykologiska lämplighetsbedömningar av de kandidater som söker avancerade utbildningar och tjänster i företag och organisationer inom samhällets samtliga sektorer.
Utöver detta åtar sig Hans Gordon handledningsuppdrag, allmänna rådgivande personliga samtal samt, när så efterfrågas, specialutredningar av individer och team avseende deras fungerande i olika sammanhang.
Hans Gordon är även fackboksförfattare och skribent och har publicerat flera böcker och artiklar.