Books and articles in books

BOOKS WRITTEN BY HANS GORDON (in Swedish). The following content in Swedish only.

DEN DUBBLA IDENTITETEN Boken är skriven av Hans Gordon och Lennart Grosin och utgör deras gemensamma doktorsavhandling. Den publicerades 1973 och är utgiven på Korpens förlag.

INSIKTER I GRUPP Boken bygger på Hans Gordons erfarenheter av psykodynamiskt inriktad, gruppanalytiskt arbete. Den utkom 1981 på AWE/ Gebers förlag.

INTERVJUMETODIK Boken skrev Hans Gordon när han under 1960-talets slut tjänstgjorde som e. universitetslektor vid Stockholms universitet. Den utkom 1970 i en första upplaga på AWE/Gebers förlag och följdes senare upp med flera upplagor.

PERSONBEDÖMNING VID REKRYTERINGS- OCH URVALSARBETE Boken, som bygger på Hans Gordons omfattande erfarenheter av personbedömning, utkom 1997 på Studentlitteratur.

PSYKOLOGISKA MÖTEN Boken utgörs av tjugosex artiklar, vilka publicerats i den exklusiva tidskriften Meetings International. Artiklarna kan läsas som fristående texter om människans och gruppens psykologi. Boken utkom i januari 2007 på förlaget Koala Publishing.

________________________________________________

BOOKS IN WHICH HANS GORDON HAS CONTRIBUTED WITH ARTICLES (mostly in Swedish only)

“MAN BARA ANPASSAR SIG HELT ENKELT” Boken är en forskningsrapport, byggd på en fältstudie om människors anpassning till de nya förorterna runt Stockholm som växte fram under 1960-talet, särskilt Skärholmen. Tillsammans med psykiatern och leg. läkare Peter Molin medverkade Hans Gordon som forskningsledare, medförfattare och redaktör. Boken utkom på PAN/Norstedts förlag år 1972.

DEN ANALYTISKA GRUPPEN Boken om gruppanalys i teori och praktik har redigerats av Inge Widlund. Hans Gordons kapitel i boken heter “Gruppens psykologi. Några socialpsykologiska perspektiv”. Boken kom ut på Natur & Kultur 1995.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AVIATION Boken utgörs av ett antal föredrag som hölls under en internationell flygpsykologisk konferens. Hans Gordons bidrag heter “Selection of ab initio pilot candidates: The SAS system”. Boken är redigerad av Eric Farmer och gavs ut vid Avebury Technical/Academic Publishing Group år 1991.

DEN TRANKELLSKA VÄNDNINGEN Arne Trankell var verksam som professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Stockholms universitet 1957-1984. Han var under en tid även Hans Gordons chef. Hans Gordon kom även att medarbeta med Trankell i flera psykologiska utredningsuppdrag, särskilt de som inriktade sig på pilotlämplighet och flygpsykologi. Boken, som är en skrift om Trankells betydelse och hans arv inom svensk pedagogisk och psykologisk forskning, är utgiven av Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, under redaktion av Anders Gustavsson och Per-Johan Ödman. Den utkom 2006. Hans Gordons artikel i boken heter “Konsten att bedöma människor. Utredningsmetodiska synpunkter”.

AKTUELLA VITTNESPYKOLOGISKA FRÅGOR Den här skriften utgörs av en forskningsrapport, utgiven av Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Den utkom 1994. Redaktörer är Anders Gustavsson och Astrid Holgersson. Hans Gordons bidrag heter “Rekonstruktion av det okända”.