Home

PERSONBEDÖMNING 2.0: Vi går ett steg längre och en nivå djupare. 
Vi utreder om den komplexa människan har tillräckliga potentialer för en fortsatt konstruktiv utveckling.

GORDON CONSULTING


Gordon Consulting är en enskild firma som ägs och drivs av Hans Gordon i samarbete med Lotten Sylwan Gordon. Dess huvudinriktning är att genomföra personbedömningar i samband med rekrytering och urval till avancerade positioner i företag och andra organisationer. Vi har lång erfarenhet av att bedöma personliga kompetenser och utvecklingsmöjligheter hos de många som sökt sig till krävande och säkerhetsorienterade yrkesområden som till exempel trafikflygare, flygledare, sjöbefäl, vårdyrkesarbetare med flera. Karriärvägen för dessa bär vanligen fram till till chefpositioner. Når man dit förändras förutsättningarna och därmed kraven. Kommer man att klara även dessa? Kanske, eller kanske inte. 


Gordon Consulting har även varit verksamt i utbildningssammanhang samt för olika typer av coachande utvecklingssamtal. Vi har anlitats av uppdragsgivare inom samtliga samhällets huvudsektorer: det privata näringslivet, den offentliga sektorn och det ideella föreningslivet.

 

Firman har rötter som sträcker sig mer än femtio år tillbaka i tiden, då Hans Gordon engagerades av framlidne professorn vid Stockholms universitet, Arne Trankell. Trankell hade arbetat fram ett framgångsrikt metodkoncept för bedömning och urval av piloter som sökte tjänster vid SAS Airline. Metodiken kom även snart att användas i Thailand, där THAI Airways International sökte lämpliga thailändska pilotkandidater. Hans Gordon kom att som psykologkonsult assistera såväl SAS som THAI som flera andra flygbolag och flygskolor: senare även delar av sjöfartsindustrin med lämplighetsprövningar av sjöbefäl. Så småningom kom uppdragen även att handla om chefsurval inom andra sektorer.
En annan del av rötterna grundades inom den kliniska sektorn med särskild fokus mot den psykodynamiskt inriktade psykoterapiprocessen i såväl grupp som under enskilda samtal. Människor i samverkan under utforskning av hur den egna personlighetsutvecklingen gått till - och fortsätter att gå till - utgör här centrala delar.

 

Gordon Consulting AB startades 1987 och avslutades i just den bolagsformen efter trettio intensiva år 2017. Därefter har en gradvis nedtrappning av verksamheten ägt rum. Den lever dock kvar, i nuvarande tappning som enskild firma.